การพัฒนาจึงหยุดไม่ได้

Learn more...

เพราะอุตสาหกรรมต้องเดินหน้า

SPECIAL COURSES

EEC

DMS

แหล่งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการผลิตขั้นสูง สู่การนำไปใช้งานได้จริง

 

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล แหล่งพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการผลิตสาขาต่างๆ ตรงความ ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0 สามารถใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมเน้นการสาธิตและการปฏิบัติ ให้แก่วิศวกร ช่างเทคนิคในภาคอุตสาหกรรม

สอนเชิงสาธิต

เน้นการฝึกปฏิบัติกับเครื่องจักรสมัยใหม่

หลักสูตรระยะสั้น

นำไปใช้ในกระบวนการผลิตได้ทันความต้องการ

บทเรียนทันสมัย

เราพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ผลิต ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยี

เพิ่มศักยภาพ

จากการบูรณาการกระบวนการการผลิตสาขาต่างๆ

IN COLLABORATION WITH

GOVERNMENT AND PRIVATE ORGANIZATIONS

“พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิตตรงความต้องการอุตสาหกรรม 4.0”

AOFF1812

UP-SKILL & RE-SKILL FOR
INDIVIDUALS

ประโยชน์สำหรับบุคคล

Develop-your-personnel-for-Organizations

DEVELOP PERSONNEL FOR
ORGANIZATIONS

ประโยชน์สำหรับองค์กร

Develop-your-personnel-for-Workforce

PREPARE THE WORKFORCE OF THE
FUTURE

ประโยชน์สำหรับภาคการศึกษา

COURSES

Machining Strategy

Measuring Innovation

Factory Automation

No courses found.
Reset all

LEARNING FACILITIES

MANUFACTURING TECHNOLOGY PARTNERS