การพัฒนาจึงหยุดไม่ได้

Learn more...

เพราะอุตสาหกรรมต้องเดินหน้า

SPECIAL COURSES

LIPE Beginners 2022-2023

LIPE Expert 2022-2023

DMS

DSF

แหล่งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการผลิตขั้นสูง สู่การนำไปใช้งานได้จริง

 

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล แหล่งพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการผลิตสาขาต่างๆ ตรงความ ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0 สามารถใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมเน้นการสาธิตและการปฏิบัติ ให้แก่วิศวกร ช่างเทคนิคในภาคอุตสาหกรรม

สอนเชิงสาธิต

เน้นการฝึกปฏิบัติกับเครื่องจักรสมัยใหม่

หลักสูตรระยะสั้น

นำไปใช้ในกระบวนการผลิตได้ทันความต้องการ

บทเรียนทันสมัย

เราพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ผลิต ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยี

เพิ่มศักยภาพ

จากการบูรณาการกระบวนการการผลิตสาขาต่างๆ

IN COLLABORATION WITH

GOVERNMENT AND PRIVATE ORGANIZATIONS

“พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิตตรงความต้องการอุตสาหกรรม 4.0”

AOFF1812

UP-SKILL & RE-SKILL FOR
INDIVIDUALS

ประโยชน์สำหรับบุคคล

Develop-your-personnel-for-Organizations

DEVELOP PERSONNEL FOR
ORGANIZATIONS

ประโยชน์สำหรับองค์กร

Develop-your-personnel-for-Workforce

PREPARE THE WORKFORCE OF THE
FUTURE

ประโยชน์สำหรับภาคการศึกษา

COURSES

Machining Strategy

Measuring Innovation

Factory Automation

No courses found.
Reset all

LEARNING FACILITIES

MANUFACTURING TECHNOLOGY PARTNERS

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.