กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการกลึงงาน (Machining Strategy for Turning Process)

เนื้อหาหลักสูตร

เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลึงงาน ตั้งแต่เครื่องจักร CNC Lathe การจับยึดชิ้นงาน การจับยึดทูล เทคนิคการเลือกทูลให้เหมาะสม ในกระบวนการกลึงงานประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

• รู้จักส่วนประกอบและเทคโนโลยีของเครื่องกลึงที่สำคัญ พร้อมการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักร
• เข้าใจประเภทของหัวจับยึดชิ้นงานและความเหมาะสมในชิ้นงานแต่ละประเภท
• เข้าใจถึงความสำคัญในแต่ละกระบวนการ เทคนิคในการเลือกทูล การเลือกเงื่อนไขในการกลึงงาน พร้อมการวิเคราะห์การสึกหรอของคมตัดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

หัวข้อการฝึกอบรม

• ส่วนประกอบของเครื่องจักร CNC lathe และการตรวจสอบจุดสำคัญ
• การจับยึดทูล การเลือกทูลและการตรวจประสิทธิภาพจากการตัดจริง
• การฝึกปฏิบัติในการชี้บ่งการสึกหรอและหาแนวทางการแก้ไข

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

• อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
• วิศวกรการผลิตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลึงงาน วิศวกรฝ่ายจัดซื้อทูลลิ่ง ช่างกลึงในโรงงาน

Add to Wishlist
ลงทะเบียนเรียน
Duration: 2 Days
Level: Fundamental
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.