หลักสูตร Digital Skill For Factory (DSF)

DSF

โครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

รุ่นที่อบรม

รุ่นที่ 1 : วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565

รุ่นที่ 2 : วันที่ 26-27 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์หลักสูตร


หลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านระบบ IoT โดยศึกษาตั้งแต่โครงสร้างต่างๆ การเชื่อต่อ สามารถติดตั้งเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำระบบ IoT ในอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Middleware และ Visualization ออกมาแสดงผลได้ทุกรูปแบบและสามารถอธิบายพื้นฐานและความแตกต่างในการทำระบบ IoT แต่ละรูปแบบได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้


การเชื่อมต่อระบบ IoT ในโรงงานอุตสาหกรรม และโครงสร้างระบบ IoT

วิธีการเชื่อมต่อสายเซนเซอร์ในรูปแบบต่างๆ

การเลือกข้อมูลใน Database และการลิงค์ข้อมูล Business Intelligence

การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการผลิต

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


วิศวกร ช่างซ่อมบำรุง ช่างเทคนิค ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องระบบIoT ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในแผนกวิศวกรรม

เนื้อหาอบรม วันที่ 1 

  • การเชื่อมต่อ โครงสร้าง ระบบ IoT ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • Various Sensor Wiring Method
  • Middleware Configuration and Visualization (Arduino and Node-Red)
  • Middleware Configuration and Visualization (Edge device)

เนื้อหาอบรม วันที่ 2 

  • Middleware Configuration and Visualization (Data Share)
  • Data Transfer and Collect in Database
  • Business Intelligence Data Link
  • Apply and Implement Digital Data for Production Improvement

ตารางฝึกอบรม (On-Site Workshop)


DSF

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.